Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

RxHyp9MtfmI-SD

Check Also

தேமல், படர்தாமரை, சேற்றுப்புண் போன்ற சரும தொற்றுகளை குணமாக்கும் சீமை அகத்தி களிம்பு | Cassia alata

சரும பிரச்சனைகளான படர்தாமரை, தேமல், சொறி, சிரங்கு, சொரியாசிஸ், வண்டுகடி, படை, கரப்பான் போன்ற அனைத்து விதமான பூஞ்சை தொற்று …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *