Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Home / உடலினை உறுதி செய் / Bharadvaja’s – Twist – பரத்வாஜசானா

Bharadvaja’s – Twist – பரத்வாஜசானா

உட்கார்ந்தே வேலை செய்பவர்களுக்கு வரும் முகுது வலியை கட்டுப்படுத்தும் இந்த ஆசனம்
பயன்கள் :
•முதுகெலும்பை சீராக வளையும் படி செய்கிறது. முதுகெலும்புக்கு வலுமையூட்டுகிறது.
•முதுகு வலியை கட்டுப்படுத்துகிறது.
•முதுகெலும்பின் ஆர்த்தரைடீஸை கட்டுப்படுத்துகிறது.

Check Also

புரதத்தின் 5 முக்கிய  நன்மைகள் | 5 main benefits of protein

புரதத்தின் 5 முக்கிய  நன்மைகள் உங்கள் உடலுக்கு ஏன் புரதம் தேவைபடுகிறது ? உடல் எடையில் 1கிலோவிற்கு 0.8கிராம் புரதம் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *